Začátek klubového roku a podzimní výprava

03.09.2017 21:05

Všechny Vás srdečně zdravím, 

prázdniny za námi, nový školní rok před námi, tak vzhůru na to! Klub Savana startuje v pondělí 11.9. v obvyklém čase 16.30 - 18.00 hod. Dokud to půjde, bude blok her na venkovních hřištích a v zeleni, takže prosíme o přiměřený sportovní oděv. Struktura klubového setkání beze změny: blok her, slovíčko - biblický věkově přiměřený program, táborové dovednosti, nebo kreativní dílnička a celoroční hra. 
V tomto školním roce bychom se rádi vrátili k osvědčeným domácím pracem. Váš Savaňák bude získávat body za Vámi zadané a do sešitu podepsané domácí práce od pondělí do soboty, v neděli se odpočívá. Typ domácí práce je zcela na Vás. Děti, které ještě Savana sešit nemají, jej dostanou. 


14. řijna s klubovými i mimoklubovými dětmi podnikneme jednodenní výpravu do přírody. Večer po návratu z výpravy se na Třináctce sejdeme i s rodiči a proběhne potáborové setkání s promítáním videa. Detailní informace ještě rezešleme. 

Přejeme Vám všem hodně sil a moudrosti do rozjezdu nového školního roku. 

Těšíme se na viděnou. 

Za tým klubu Savana 

Martin Prchal